”Asıl savaş Cin’ler ile”

KGB, CIA ve MOSSAD Cinleri kullandıklarını artık saklamıyorlar.

Cinler ile çalışan ilk devlet İsrail. Bu dalın fikir babası bu günlerde Hakan Fidan’ı hedefe koydu.

Tek sebep artık istediği ülkede operasyon yapabilir duruma gelmiş bir MİT mi? Değil…

Cinler bu dünyaya bizden önce hakimdi. Bu dünyanın asıl yerlileri onlar. Önce kâinat, sonra Melekler ve Cinler yaratıldı. Rabbimiz İnsanı çok sonraları yarattı.

Cin’lere Dünya mesken olarak verildi. Kötülükler yaptılar. Bir Cin olarak yaratılan Azaz-El (Azazil) Meleklerin başına getirildi. Onları eğitti.

Cinlerin Dünyadaki kötülüklerine karşılık Dünyaya gönderilen Meleklerin ordusunun başı idi. Büyük başarılar elde etti. Cinleri yaşanılır yerlerden uzaklaştırdılar. Çeşitli adalara, denizlerin derin noktalarına ve kutuplardaki buzulların altına, Ormanların derinliklerine sürdüler.

Ve Rabbimiz İnsanı yaratmanın zamanını başlattı. “Yeryüzü için bir Halife Yaratacağım” dedi. Azaz-El (Azazil) Alemlerin Hakiminin Yarattığı insana kibirlenerek isyan etti ve ismi “Şeytan” oldu!

Huzur’dan kovulurken Rabbimize

“..Elbette senin kullarından belirli bir pay alacağım, onları mutlaka saptıracağım, boş kuruntulara sokacağım, ve onlara emredeceğim, hayvanların kulaklarını yaracaklar! onlara emredeceğim, Allah’ın yaratışını değiştirecekler…”(Nisa 118) dedi.

Canlıların kulaklarını yarıp DNA örneğine ulaşmayı ve yaratılanı değiştirmeyi, insan yine Cinlerin tüyoları ile Kur’andan öğrendi. Virüsler yaratılanın değiştirilme evresinde doğdu! Corona virüsü, diğer virüsler gibi değişimden kaynaklanır! Üretimin ana kaynağı hayvan kulakları!

Değişim insana isyandır!

Allah insana isyanı kendine isyan kabul eder. Çünkü kendi Ruhunu taşıyan en üstün varlıktır insan!

Bugün bu değiştirmeye isyanın bedelini korkarak ve ölerek ödüyor insan!

İsrail, Zihin kontrolü yani Casusluk programına Tevrattaki ayetleri gereği geçti.

“Ve Rabb Musaya söyleyip İsrailoğullarına vermekte olduğum Kenan diyarına Casusluk yapmak için adam gönder dedi” (Tevrat)

Cinlerin hizmetkar olarak kullanılması (hüddamcılık), havas ilminin en ileri seviyesidir.

Çok güçlü özellikleri vardır, mesela “Urum Hamata Hayil” isimli cin bir insanı diğerine aşık edebilir. Ama Cinler çok yalan konuşur. İyileri de vardır. Hadislerde ve ayetlerde uyarı olarak bizlere bildirilmiştir.

“Bir de şu vakti anlat, hani cinlerden bir takımını Kur’an dinlemek üzere sana göndermiştik. Onu dinlemeye geldiklerinde: «Susun, dinleyin!» dediler. (Dinleme) bitirilince de dönüp uyarmak üzere kavimlerine gittiler.” (Ahkaf 29)

İşte bu ayete dikkat edin.

MİT bu ayetin neresinde, bunu en iyi İsrail biliyor!Cinler, 7 kavim olarak yaşarlar. En zararlı üç kavim “Atukku, Gallû, Labartu”dur. Yarı insan görünümlü diğer üç kavim “Lilu, Lilitu, Ardat Lili”dir. Beelzebul ise cinlerin prensidir. Leviathan, Şeytan’dan sonra kötülükte rakipsiz!

insanlar kadar nüfusları vardır.

Peki niye insanlara kötülük yapıyorlar?

Cinler, Resulullah Aleyhisselâm’ın gönderilişinden önce, meleklerin verdikleri haberleri veya konuşmalarını dinlemek ve bilgi sızdırmak için gökyüzüne çıkarlar, sızdırdıkları bu bilgileri dostları olan kâhinlere aktarırlardı. Bu kâhinler de edindikleri bu çok az bilgilere fesat karıştırarak insanlar arasında bozgunculuk çıkarıyordu. İnsanlara Hidâyet yolları açılmaya başlayınca cinler gökyüzünden kovuldular. Gökyüzünden haber almaları engellendi. Üzerlerine “alevli kıvılcımlar” dedikleri ışınlar gönderildi!

İşte o durumu anlatan ayetler:

“Biz göğe çıkmak istedik: Bir de ne görelim: orası sert ve kuvvetli bekçiler, şihablar, alevlerle dolu! Önceleri biz göğün bazı yerlerinde oturup (casusluk için) dinleme merkezleri edinirdik. Ama şimdi kim dinlemeye kalkışırsa, derhal kendini gözetleyip izleyen bir alevle karşılaşıyor.(Cin suresi 8-9)

“Gerçekten Biz, gökte burçlar yarattık ve onları seyredenler için yıldızlar ile süsledik. Gökyüzünü kovulmuş her şeytandan koruduk. Yine de kulak hırsızlığı edip, vahyi işitmekten uzak tutulmuş olanları, parlak bir ışık kovalar.” (Hicr 16-18)

“Ne var ki içlerinden birisi bir söz kırıntısı kapmayı başarırsa, derhal yakıcı ve delici bir ışın onu kovalar.” (Saffat,10) ayetleri, Kur’an indikten sonra Dünyaya mahkum kaldıklarını beyan eder!

Kur’an nâzil olduktan sonra çoğu kâhinler imana geldiler. Çünkü daha cinler taifesinden olan muhbirlerini bulamadılar.Vatikan bu konu üzerine bir ekip yetiştirip bilgilendirdi. Hristiyanlar Müslüman alimlerden Cinler hakkında yardım alırken, bizim elimizde bu imkanlar akarına bırakılamazdı!

Google Eart’ın resimlerini örterek yayınladığı buzullardaki yerlerin gizemini gizli servisler dışında kimse bilemedi. MİT bu gizeme yöneldi. Kutuplara bilim adamlarını bir misyon dahilinde gönderdi. En çok buzulların altında bulunan Mümin Cin kavmine ulaşmayı hedef edindi.

Ahkaf 29.uncu ayette işaret edilenleri aramaya koyuldu.

Dünyaya ait sağlam bilgileri edinmek için, MİT yeni binasında, önemli bilim ve ilim insanlarını ağırladı. İsrail bu bilgilere ulaşınca, en önemli silahı olan casusluğu bitirecek olan ismi hedefine aldı!

Yıllar önce Erbakan ilim erbablarını ağırlayınca darbe yaptıran İsrail, bu sarıklı Cübbeli insanlarda hangi tehlikeyi görmüştü?

Tek bir mesele de bile, daha net bir resim karşımızda durmuyor mu?!

Asıl mücadelemiz Devletler ile değil, Müslüman olmayan Cinler ile:

“Onların hepsini toplayıp bir araya getireceği gün: Ey Cin topluluğu, gerçekten şu insanlara çok çektirdiniz!» diyecek, insanlardan onların yardakçıları da: «Ey Rabbimiz, biz birbirimizden yararlandık ve bizim için kararlaştırdığın ecele ulaştık. diyecekler….” (En’am 128)

TRT de yayınlanan “Büyük Takip” programı, işte tam bu noktayı anlatmıştı!

Bugünkü karışıklar, felâketler, kibirli liderler, kaos ve belirsizlik, bir kavmin Yeryüzünden silinmesi ile son bulacak adımların gölgesidir! Cinleri kötü emellerinde kullanan Kavmin!

Rabbimiz bunu İsra 7 de vaad etmiştir ve “O vaadinden dönmeyen”dir!

Bize düşen sakin olup, çalışmak!

YAZAN : EMRULLAH ALSEN

İlginizi Çekebilir

Cinlenmiş Ancak İleri Seviyeye Ulaşmamış Veya Kendisinde Uğrama Olan Kişilerde Genel Belirtiler

– Aşırı unutkanlık – Dalgınlık – Kararsızlık – Geleceğe ait ümitsizlik duygusu – Basit sebeplerle …

Bulunan Sihiri Nasıl Bozabilirim ?

Yaygın hata sihir malzemesinin akarsuya bırakılmasıdır. Ancak üzerinde işlem yapılmadan akar suya bırakılan sihir malzemesi …

× Whatsapp Destek Hattı