Cinler evden nasıl uzaklaştırılır?

Evde cin olduğu konusunda kesin bir kanaat oluşursa onu evden çıkarmanın yolu şöyle olur:

1-  Beraberinde iki kişi ile bu eve gidip şöyle dersin:

”Süleyman’ın sizden aldığı söz ile size söz veriyorum: Çıkın ve evimizden gidin. Allah aşkına çıkın ve hiç kimseye kötülük etmeyin” dersin. Bunu üç gün tekrar edersin.

2-    Yine de evde cin gibi bir şeyin olduğunu hissedersen, bir kap su getirirsin, parmağını su kabının içine koyarsın ve o suyu ağzına yaklaştırarak (nefesin suya değecek şekilde) şöyle dersin:

Bismillahirrahmanirrahim

Allah’ın adıyla. Hiç birşeyin ondan vazgeçmeyeceği Allah’la, uzak durulamayan ve kavuşulamayan Allah’ın izzetiyle akşama ulaştık. Güçlü olan Allah’ın güçüne sığınıyoruz. İblislerden, insan ve cin  şeytanlarının şerrinden, her açıklayanın ve gizleyenin şerrinden, geceleyin çıkıp gündüz gizlenenin şerrinden, İblis ve askerlerinin şerrinden, her türlü canlının – ki onları yöneten sensin, Rabbim doğru yoladır – onun güzel isimlerinin hepsine sığınırım. İbrahim, Musa ve İsa’nın sığındığı gibi, yarattığı şeylerin şerrinden , İblis’le askerlerinin şerrinden ve istediği şeylerin şerrinden Allah’a sığınırım.

Devamında ise Saffât sûresinin ilk 10 ayetini okuyun.

“Eûzü billahis-semî’il alîmi mineşşeytânirracîm Bismillahirrahmanirrahim

 Saffât sûresinin meali:

1 – Andolsun o saf bağlayıp duranlara.

2 – O haykırıp da sürenlere.

3 – Ve o yolda zikir okuyanlara.

4 – Ki sizin ilâhınız birdir.

5 – O, göklerin, yerin ve aralarındakilerin Rabbidir, bütün doğuların da Rabbidir.

6 – Gerçekten biz dünya göğünü (o yakın göğü) bir zinetle, yıldızlarla süsledik.

7 – Onu her inatçı şeytandan koruduk.

8 – Onlar yüksek (melekler) topluluğunu dinleyemezler. Her taraftan kovulup atılırlar.

9 – Uzaklaştırılırlar. Onlara ardı arkası kesilmez bir azab vardır.

10 – Ancak kulak hırsızlığı yapanlar olur. Onu da yakıcı bir alev takip eder.

Sonra bu su  ile evin etrafını dolaşarak o sudan evin bütün etrafına serpersin. Allah’ın izniyle cinler evi terk ederler. İşte sana ilaç. Sana düşen duayı hâlis bir niyetle yapman ve yerin ve göğün Rabbi (olan Allah’tan) yardım istemendir.

Sakın bu doğru yoldan ayrılma. Büyücülerin ve kahinlerin sapıklıklarının peşine düşme. Onların gittikleri yolda bedbahtlık ve bela vardır. Allah’tan, bizi, bu konuda yardımı sadece Kendisinden isteyenlerden, sadece O’na güvenenlerden ve sadece O’nun hâkimiyetine sığınanlardan eylemesini isterim.

En iyisini Allah Teâlâ bilir.

İlginizi Çekebilir

Cinlenmiş Ancak İleri Seviyeye Ulaşmamış Veya Kendisinde Uğrama Olan Kişilerde Genel Belirtiler

– Aşırı unutkanlık – Dalgınlık – Kararsızlık – Geleceğe ait ümitsizlik duygusu – Basit sebeplerle …

Bulunan Sihiri Nasıl Bozabilirim ?

Yaygın hata sihir malzemesinin akarsuya bırakılmasıdır. Ancak üzerinde işlem yapılmadan akar suya bırakılan sihir malzemesi …

× Whatsapp Destek Hattı