Cinler yaptıklarından mükelleftirler

Cinler mükelleftirler;

Yüce Allah şöyle buyurmaktadır:

“Ben cinleri de, insanları da ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Ben onlardan bir rızık da istemiyorum. Bana yemek yedirmelerini de istemiyorum. Çünkü şüphesiz ki Allah’tır, hem rızkı veren, hem pek çetin kudret ve kuvvet sahibi olan.”

(ez-Zariyat, 51/56-58)

İbn Kayyim Allah’ın rahmeti üzerine olsun diyor ki:

“Yüce Allah onları ibadet etmek için yarattığını bildirmektedir. Aynı şekilde kendisine ibadet etsinler diye onlara rasûller göndermiş ve bu peygamberlere kitaplarını indirmiştir. O halde ibadet onların kendisi için yaratıldıkları yaratılış amaçlarıdır. Onlar terkedilip bırakılsınlar diye yaratılmadılar. Çünkü böyle bir iş, yokluk ile alakalı bir durumdur, yokluk mükemmelliğin sözkonusu olmadığı bir haldir. Oysa emrolunana uymak bundan farklıdır. Çünkü bu varlık ile alakalı bir durumdur ve varolması istenen bir iştir.”

Tirmizî’nin, Sünen’inde, Ebu Hureyre Radıyallahu anh’dan sabit olan rivayete göre Peygamber Sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyurmuştur:

“Ben diğer peygamberlere altı özellikle üstün kılındım…” Rasûlullah Sallallahu aleyhi vesellem bunlar arasında: “Ve ben bütün yaratılmışlara peygamber olarak gönderildim” diye buyurmuştur.

Tirmizî dedi ki: Bu hasen, sahih bir hadistir.

Peygamber Sallallahu aleyhi vesellem’in: “Ve ben bütün yaratılmışlara peygamber olarak gönderildim” buyruğundan kasıt, onların cinlerine de, insanlarına da peygamber gönderildiğidir.

Nitekim buna tanıklık etmek üzere Darimî Sünen’inin mukaddimesinde İbn Abbas Radıyallahu anh’dan şunu rivayet etmektedir:

Ona: Onun -yani Peygamberimizin- diğer peygamberlere üstünlüğü nerededir, diye soruldu. İbn Abbas dedi ki: Yüce Allah: “Biz gönderdiğimiz her peygamberi kendilerine apaçık anlatsın diye ancak kendi kavminin dili ile gönderdik.”

(İbrahim, 14/4) diye buyurmaktadır.

Yine yüce Allah Muhammed Sallallahu aleyhi vesellem’e:

“Biz seni ancak bütün insanlar için gönderdik.” (Sebe’, 34/28) diye buyurmaktadır.

Böylelikle onu hem cinlere, hem insanlara peygamber olarak göndermiştir.

İbn Hacer der ki: “Cinlerin mükellef oldukları ortaya çıktığına göre, onlar tevhidi kabul etmekle ve İslâmın rükünlerini yerine getirmekle yükümlüdürler. Bunların dışında kalan diğer fer’î hükümlere gelince, bu hususta görüş ayrılığı vardır. Çünkü tezek ve kemik kullanımının nehyedildiğine ve bunların cinlerin azıkları olduğuna dair sabit olan rivayetler vardır.”

İlginizi Çekebilir

Rukye Nedir?

Rukye Nedir? Rukye, Kur’ân-ı Kerim’den ayetler okuyarak yapılan bir tedavidir. İnsanın, maddi hastalıklardan korunmak için maddi tedbirler …

Evde Yapılması Gerekenler

1-) Fıs fıs düzenli olarak sinek ilaçlar gibi ilaçlanacak. ( Sirkeli okunmuş su) (Biterse yenisi …

× Whatsapp Destek Hattı