Hızır Yaşıyor mu?

1) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘Hızır’a, Hızır denilmesinin sebebi şudur; Hızır otsuz kuru bir yere oturduğu zaman ansızın o otsuz yer Hızır’ın arkasından yeşillenip dalgalanırdı!’ buyurdu.”

Buhari 7/3209, Tirmizi 3358

2) Allah-u Teâlâ şöyle buyuruyor:

وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ

“Senden önce hiçbir insana ölümsüzlük vermedik…”

Enbiya 34

3) Abdullah ibni Ömer (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ömrünün sonunda bize yatsı namazı kıldırdı. Selam verdikten sonra ayağa kalktı ve:

‘Bakın şu geceniz varya, işte bu geceden itibaren yüz yılın başında bugün yeryüzünde olanlardan hiçbir kimse kalmayacaktır!’ buyurdu.”

Buhari 1/269, Müslim 2537/217, Ebu Davud

4) Cabir bin Abdullah (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘Nefsim elinde olan Allah’a yemin ederim ki, şayet Musa hayatta olsaydı, bana tâbî olmaktan başka bir şey yapamazdı!’buyurdu.”

Ahmed bin Hanbel Albani İrva 1589, Albani Sahiha 3207

Önemli Uyarı: Musa (Aleyhisselam) ile Hızır aynı zamanda yaşadığına göre eğer Hızır yaşasaydı, Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in yanına gelip tâbî olması ve Müslümanlarla beraber Cihad etmesi gerekirdi!

İbni Kayyım el-Cevziyye (Rahmetullahi Aleyh) şöyle demiştir:

“Hızır’ın yaşadığına dair rivayet edilen bütün hadisler uydurma olup asılsızdır!!! Hızır’ın hayatta olduğuna dair tek bir sahih hadis mevcut değildir!!!”

Âlimlerden Hızır’ın ölmüş olup şimdiye kadar diri olmadığı görüşündekiler; “Senden önce hiçbir insana ölümsüzlük vermedik…” ayetini delil getiriyorlar ve şöyle diyorlar:

“Zira Hızır, ister Nebi olsun, ister veli, olsun nihayet bir insandır ve ölmüştür!”

Şeyhu’l İslam ibni Teymiye (Rahmetullahi Aleyh) şöyle demiştir:

“Sahabe arasında, kendisine Hızır’ın geldiğini iddia eden hiç kimse çıkmamıştır!!! Çünkü Musa (Aleyhissellam)’ın çağdaşı olan Hızır, vefat etmiştir. Birçok kimseye gelip görünen Hızır, ancak ve ancak ya insan suretine girmiş bir cin ya da yalancı bir insandır!!!

İbni Teymiye Külliyat 1/331

Hızır’ın şu anda yaşamadığını ve öldüğünü söyleyen âlimler:

İmam Buhari

İbrahim El-Harbi

İmamŞafi

Muhammed Ali Es-Sabuni

İbni Teymiye

Ebu Hayyan El-Endulusi

İbni Kayyım el-Cezviyye

Celaleddin Es-Suyuti

İbnu’l-Cevzi

İmam Alûsi

İbni Hazm

Ebu Bekir ibni Arabi

İmam Nevevi

Elmalılı Hamdi Yazır

İbni Kesir

Fahreddin Er-Razi

İmam Kurtubi

İmam el-Munavi

Muhammed Derviş el-Hut

İbni Salah

Muhammed Nâsıruddin el-Albânî

İbni Ebi Şeybe

İmamBeyhaki

Taberani

İmam Mevdudi

Not: Akıllı bir Müslümana şöyle bir soru soruyoruz:

“Diyelim ki bu kadar delile ve âlimlerin görüşüne rağmen Hızır yaşıyor, bizim ne yapmamız gerekiyor!? Allah’a ve ahiret gününe iman eden bir kişinin, Hızır yaşadığı için ne yapması gerekiyor!?”

Yoksa cahil insanların dediği gibi:

“Kul sıkışmayınca, Hızır yetişmezmiş deyipte şirke mi düşmemiz gerekiyor!?” Biz bu sözden Allah’a sığınırız! Çünkü kul sıkıştığı zaman ona yardım eden, ona rızık veren, hastalığına şifa veren, Allah (Azze ve Celle)’dir! Hızır’da her insan gibi doğup, yaşayıp sonra ölmüştür!!! Çünkü Allah (Azze ve Celle) kitabında şöyle buyuruyor:

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ

“Her nefis ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz.”

Ankebut 57

En iyisini Allah bilir.

 

İlginizi Çekebilir

Rukye Nedir?

Rukye Nedir? Rukye, Kur’ân-ı Kerim’den ayetler okuyarak yapılan bir tedavidir. İnsanın, maddi hastalıklardan korunmak için maddi tedbirler …

Evde Yapılması Gerekenler

1-) Fıs fıs düzenli olarak sinek ilaçlar gibi ilaçlanacak. ( Sirkeli okunmuş su) (Biterse yenisi …

× Whatsapp Destek Hattı