Hoca diye tanınan büyücülerin alametleri

İnsanların hastalıklarını, ruhsal bozukluklarını, aile içi geçimsizliklerini ve bir çok sıkıntıyı kendi lehine değerlendirme çabasında olan hoca müsveddelerine karşı sizleri uyarıyoruz! 

Amacımız yardıma muhtaç insanların duyguları ile oyanayıp, müşkil durumlarını fırsata çeviren, ne kendisine ne de takana bir fayda veremeyecek muskalar; iksirler veren  şaklabanlara karşı sizi uyarmak.

Muska Nedir

Muska; hastalık, göz değmesi, afetten korunmak veya kurtulmak gibi amaçlarla insanların yanlarında taşıdıkları, içinde bazı ayet, hadis, duaların ve büyülerin yazılı bulunduğu metindir. Çok kere koruyucu bir malzemeye sarılı olarak kullanılır.

Muska Takmak

Muska dinimizcede takması, yapılması sakıncalı olan, Peygamberimiz tarafından yasaklanmış islam dışı bir uygulamadır. İçerisinde Kur’an âyetlerinin veya duâların yazılı bulunduğu kâğıtları müslümanın vücuduna veya başka bir yere yapıştırması veya asması veyahut yatağın altına koyması, câiz değildir. Çünkü bu, dînen vücuda veya başka bir yere asılması yasaklanan muska ve nazarlıklardandır.

Muskadan medet umma, onu koruyucu olarak algılama, Allah’tan beklenilecek şeylerin muskadan bekleme gibi şirk, küfür gibi müslümanı dinden çıkaran şeylere sebep olduğundan muska kullanılması caiz değildir. Bu bağlamda insanların duygularını istismar edenlere karşı da uyanık olunmalıdır.

Nitekim Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- bu konuda şöyle buyurmuştur:

 مَنْ تَعَلَّقَ تَـمِيمَةً فَلا أَتَمَّ اللهُ لَهُ. [ رواه أحمد]

“Kendisine fayda verdiğine veya kendisinden kötülüğü giderdiğine inanarak kendisine muska ve nazarlık takan kimsenin, Allah hayatta hiçbir işini tamamlamasın.” (İmam Ahmed)

Başka bir hadiste şöyle buyurmuştur:

( إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَـائِمَ وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ )) [ رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد والحاكم ]

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu: “Efsun yapmak, muska takmak ve muhabbet için okuyup üflemek şirktir!”

“(Ebû Dâvûd, İbn-i Mâce, İmam Ahmed ve Hâkim rivâyet etmişlerdir.)

Hoca diye tanınan büyücülerin alametleri

1) Hastanın resmini ister, resmine bakarak onun hakkında bazı bilgiler verir.

2) İsmini, annesinin ismini sorar ve bu usulle onun hakkında malumat verir.

3) Suya bakarak suya cinnin veya bir hüddamın geldiğini söyler ve bu usulle ona cevap verir.

4) Hastanın giydiği elbiselerden herhangi birini ister, bazen, mendil, iç fanila veya alt çamaşırını v.b…

5) Siyah bir tavuk kesmesini ve keserken besmele okumadan kesmesini ister. O, kandan da o hastanın ağrısı veya sancısı olan mekana sürmesini ister, veyahut da o kesilmiş tavuğu harabe bir mekana atar.

6) Manası belli olmayan şeyler ile muska yazar.

7) Manası belli olmayan azimet ve tılsımlar okur.

8) Bazen hastaya bazı muskalar verir, toprağa gömmesini, denize atmasını, yakmasını söyler.

9) Bazen bu sihirbazlar hastanın ismini, annesinin ismini ve yanına niçin geldiğini söyler.

10) Suyun içinden gözlerinin önünde sihir diye kendi hazırladığı muskaları çıkarır.

Bu tür insanların içlerindeki manevi karanlık yüzlerinden anlaşılır.  Adeta yüzleri işledikleri günahdan dolayı simsiyahtır. Basiretli bir mümin bu insanların habis olduğunu bilir ve onlardan yardım beklemez. Nerde kaldı ki bunları meşhur etsin ve başka insanlara tavsiye etsin.

Muhaddis âlim Şeyh Abdullah Habeşiye bu tür hoca lakabı ile tanınan cincilere gaybi haber sormak veya gaybi haberlerine inanmak maksadıyla değil sadece tedavi amacıyla gidilir mi diye soruldu, haramdır gidilmez buyurdular.

“Her kim kâhin veya arraf’a gidip (cinciye) ondan kendi hakkında gizli olan bir şeyi sorarsa kırk gün tevbesi ALLAH katında kabul olunmaz. O kimse kâhinin sözünü doğrularsa küfür (dinden çıkmış olur) etmiş olur. (Tabareni)

 

En iyisini Allah Teâlâ bilir.

İlginizi Çekebilir

Cinlenmiş Ancak İleri Seviyeye Ulaşmamış Veya Kendisinde Uğrama Olan Kişilerde Genel Belirtiler

– Aşırı unutkanlık – Dalgınlık – Kararsızlık – Geleceğe ait ümitsizlik duygusu – Basit sebeplerle …

Bulunan Sihiri Nasıl Bozabilirim ?

Yaygın hata sihir malzemesinin akarsuya bırakılmasıdır. Ancak üzerinde işlem yapılmadan akar suya bırakılan sihir malzemesi …

× Whatsapp Destek Hattı