Sara (EPİLEPSİ) Nedir? Cinler buna sebep olurmu?

Halk arasında “sara hastalığı” olarak da bilinen epilepsi, beyin fonksiyonlarındaki kısa süreli bozukluk olarak tanımlanır ve beyin hücrelerinde geçici anormal elektrik yayılması sonucu ortaya çıkar. Epilepsi, dünya nüfusunun yaklaşık %1’ini etkileyen bir hastalıktır. Hastalık, erkek ve kadınlarda ırk ayrımı olmaksızın eşit olarak görülmektedir. Hemen her yaşta görülebilen epilepsi, uzun süreli tedavi ve izlem gerektiren bir hastalık olup daha sıklıkla gençleri ve yaşlıları etkiler. Epilepsi hastaları, beyindeki anormal elektriksel aktivite sonucu epileptik nöbet geçirmeye daha yatkındırlar. Farklı nöbet tipleriyle değişmekle berabekr bazı epilepsi nöbet tipleri belli bir süre devam ederek tamamen kaybolurken, bazıları ise hayat boyu devam etmektedir.

Sara, insanın ne söylediğini bilmeyecek şekilde aklının bozulması anlamına gelir. Hasta, söylediğiyle söyleyeceğini birbirne bağlayamaz ve beyin sinirlerinde meydana gelen bozulma sonucu, hafıza kaybına uğrar. Bu akıl bozukluğuyla birlikte, saralının hareketlerinde de bozukluk vardır. O, hareket ve davranışlarında şuursuzdur. Davranışına hakim olamaz. Adımlarını ölçülü atamaz veya doğru mesafeyi hesaplayamaz.

Sara görüntülerinden biri söz, hareket ve düşüncede şuursuz ve rastgele olmaktır.

İBN HACER’İN SARA’YI TARİFİ

Temel organların çalışmasını kısmen engelleyen bir illet (hastalıktır). Sebebi, beynin menfezlerinde kalan şiddetli bir rüzgar veya bazı organlardan oraya ulaşan pis bir buhardır. Arkasından organlarda bir kramp olur. Şahıs saralıyken ayakta duramaz, yere yıkılır. Rutubet fazlalığından dolayı köpükler saçar. Sara cinler yüzünden olabilir. Bu ancak, ya insan suretlerinden birini beğendiği ya da onu sıkıntıya düşürmek için, onların pis olanlarından gelir.

Birincisi; Doktorların teşhis ettiği ilaç ve tedavisini söyledikleridir.

İkincisi; Bir çok doktorun kabul etmediği, bazılarının teşhis ettiği, kötü ve süfli ruhların tesirlerinin kaybolması ve fiillerinin boşa çıkması için, iyi ve ulvi ruhların mukavemetiyle ancak onun tedavisini bildikleridir.

İbn Hacer el’Askalani, Fethu’l Bari X/114

Sara; sebebi bilinen ve bilinmeyen olarak iki kısımda değerlendirilir.

Sara nöbetlerinin bilinen sebepleri şunlardır:

– Başın, düşme veya bir yere çarpma sonucu darbe alması

– Beyin damarlarında daralma

– Kalp sektesi

– Uyuşturucu kullanımı

– Aşırı alkol ve ilaç alımı

– Kan şekerinin azalması

– Kanda üre miktarının artışı

– Sinir hücreleri arasında akımı sağlayan nörotransmitterler arasında dengesizlik

Sebebi bilinmeyen sara hastalığına gelince, sebebi bilinen sara hastalığından hiçbir farkı yoktur. Hastalık nöbetleri hemen hemen aynı ortak özellikleri gösterir.

Tıbbın “sebebi bilinmeyen sara” dedikleri hastalığa, cinler de sebep olmaktadır. Saraya sebep olan cin, beyne yerleşir ve zaman zaman kişinin sara nöbetleri geçirmesine sebep olur. Bunun tedavisi de hasta üzerine âyet ve duaların okunarak (RUKYE yapılarak) , cinin bedenden uzaklaştırılmasıyla gerçekleştirilir.

Tüm bu sara çeşitlerinde nöbetler bazen şiddetli, bazen de hafif olabilir.

Sara hastalığının belirtileri, genellikle şunlardır: Titreme, vücutta kasılma, dilini ısırma, yumrukların aşırı sıkılması, çığlık atma, dişlerin birbirine vurması, gözlerin belli bir noktaya bakması, hırıltılı sesler çıkarma, ağızdan salya veya köpük akması, aniden yere düşme, nefes almada zorlanma, altına çiş kaçırma.

Sara nöbetleri günde birkaç kez tekrar edeni olduğu gibi haftada veya ayda bir tekrar şeklinde de olabilir. Nöbetler genellikle kısa olmakla birlikte, nadiren bir saat kadar sürenleri de olur.

Sara hastalığının sebeplerini tespit etmek çok zordur. Uzman doktorlar hastalığın sebebini bulmak için hastadan tüm tahlillerin yanında beyin, kalp, karaciğer, mide ve böbrek filmlerini isterler. Tedavilerine gelince, bu tür hastalar bazen ömür boyu bu rahatsızlığı çekecekleri için, ilaç ve tedavileri sürekli olmaktadır.

Cinlerin sebep olduğu sara hastalığına gelince, bunların tedavisi birkaç saatte sonuçlanacağı gibi, bazen birkaç ay da sürebilir. Bunun sebebi, hastaya sihir/büyü yapılmış olmasından kaynaklanmaktadır. Bu durumlarda büyünün çözülmesi, görevli cinin uzaklaştırılması gerekmektedir. Cin, hastadan uzaklaştırılmadan rahatsızlığı geçmez. Bu durum, tüm cin rahatsızlıkları için geçerlidir. Cin bedenden uzaklaştırıldığı taktirde kişinin eski haline, tabiri caizse fabrika ayarlarına dönmesi bir kaç günü bulabilir.

En iyisini Allah bilir.

 

İlginizi Çekebilir

Cinlenmiş Ancak İleri Seviyeye Ulaşmamış Veya Kendisinde Uğrama Olan Kişilerde Genel Belirtiler

– Aşırı unutkanlık – Dalgınlık – Kararsızlık – Geleceğe ait ümitsizlik duygusu – Basit sebeplerle …

Bulunan Sihiri Nasıl Bozabilirim ?

Yaygın hata sihir malzemesinin akarsuya bırakılmasıdır. Ancak üzerinde işlem yapılmadan akar suya bırakılan sihir malzemesi …

× Whatsapp Destek Hattı